torsdag 19. mars 2015

Korrupsjon kan stoppe norske milliardkontrakter

Kontrakter verdt over 40 milliarder kroner kan være i fare i Brasil etter omfattende korrupsjonsavsløringer i oljeselskapet Petrobras.

Publisert i Teknisk Ukeblad 5. mars 2015, skrevet i samarbeid med Per-Ivar Nikolaisen


RIO DE JANEIRO: I bytte mot verdifulle kontrakter skal flere av Brasils største entreprenørselskaper gjennom en årrekke ha betalt både direktører i oljeselskapet Petrobras og brasilianske politikere store summer under bordet. Over 150 personer og over 230 selskaper etterforskes av politiet, og saken har forgreininger helt til øverste nivå i brasiliansk politikk.

Regjeringspartiet PT ser ut til å være tungt involvert, og penger fra korrupsjon har trolig finansiert flere av partiets valgkamper. 

RAMMER ODFJELL 
Også Sete Brasil har blitt trukket inn i etterforskningen, et selskap som ble dannet i 2011 for å bygge og eie 28 boreskip for Petrobras.Sete Brasil sysselsetter i dag 200.000 personer direkte og indirekte i Brasil, og har mange norske underleverandører. En av disse er Odfjell Drilling.

- Odfjell Drilling følger situasjonen tett og er jevnlig i kontakt med alle involverte. Situasjonen rundt Sete Brasil og byggingen av boreskipene er svært uoversiktlig, sier kommunikasjonssjef kommunikasjonssjef Gisle Johanson i Odfjell Drilling til Teknisk Ukeblad.

Brasiliansk presse spekulerer i om Sete Brasil kan gå med idragsuget, og saken sammenlignes med Lehman Brotherskonkursen i USA i 2008.


- Det er ikke mulig for oss å kommentere dette på nåværende tidspunkt. Vi avventer til vi kan gi en kvalifisert oppfatning av den videre prosessen, sier Gisle Johanson.


STORE PLANER 

Petrobraskontrollerte Sete Brasil skulle investere 190 milliarder kroner i boreriggene. Et tjuetalls norske
leverandører har tegnet kontrakter med Sete Brasil og verftene som bygger riggene.


Ifølge DNB, som fungerer som rådgiver i eksport finansiering for Sete Brasil, er kontraktene verdt 4-6 milliarder USD (40 mrd kroner).


Seadrill, National Oilwell Varco, MH Wirth, RollsRoyce, Kongsberg, LMG Marin og Palfinger er andre norske selskaper på Sete Brasils leverandørliste. I beste fall må de nå regne med store forsinkelser. I verste fall vil kontraktene bli reforhandlet eller kansellert.


ØKONOMISK KRISE 
I begynnelsen av februar tok bankmannen Aldemir Bendine over ledelsen i Petrobras, og han varslet umiddelbart brems på alle investeringer. Det er en utbredt oppfatning at den nye Petrobras- ledelsen vil benytte sjansen til å reforhandle en rekke kontrakter. Den fallende oljeprisen og mye ledig kapasitet i det internasjonale riggmarkedet, er medvirkende årsaker. I dag er dagratene på rigger halvert. Det betyr at Petrobras har mye å vinne på å reforhandle kontraktene.

DNB Markets mener at selskaper som Akastor, Subsea 7, Ocean Rig og Aker Solutions er særlig utsatt i Brasil. MH Wirth, som er et datterselskap av Akastor, som igjen ble skilt ut av Aker Solutions i fjor, ønsker ikke å kommentere saken overfor Teknisk Ukeblad.


Seadrill har allerede tatt konsekvensene av den uoversiktiglige situasjonen i Brasil. I en melding til markedet skriver selskapet at Seadrill vil «fjerne 1,1 milliarder dollar (8,37 milliarder kroner) fra ordreboken i tredje kvartal
2014». Selskapet tror ikke lenger at kontraktene vil bli realisert.


UNDERSØKTE PETROBRAS 

Både Giek og DNB er involvert i finansiering av eksporten av norske leveranser til Petrobras og Sete Brasil. DNB kaller sågar Sete Brasil et «norsk-brasiliansk prosjekt».

Gieks kunder har på forhånd skrevet under på antikorrupsjonserklæringer. Giek kan etter retningslinjene iverksette en utvidet undersøkelse dersom det oppstår en mistanke om korrupsjon etter at garantier er utstedt. En  
ekspert gruppe i Giek tok raskt kontakt med Petrobras da saken begynte å rulle.


- Når det oppstår slike situasjoner, undersøker vi antikorrupsjonsprogrammet til de aktuelle bedriftene. Vi forsøker også å gi råd om hva som kan gjøres bedre. Det har vi gjort med Petrobras i dette tilfellet, sier administrerende direktør Wenche Nistad i Giek.

- VOLDSOMT OMFANG 

Undersøkelsene i Petrobras skjedde i en tidlig fase av korrupsjonsskandalen.

- Dette er nå blitt voldsomt omfangsrikt, og vi kan ikke gjøre noe mer med Petrobras før saken er avklart, konkluderer Nistad.


I retningslinjene sine skriver Giek at det kan være aktuelt å nekte utbetalinger, kreve tilbakebetaling eller rette krav mot andre aktører ved korrupsjon.


- Vi er verken dommere eller politi, og det er ingen som er dømt. Så vi må avvente situasjonen, sier Nistad.
Hun understreker at det hviler et tungt ansvar på Petrobras for å sørge for at de rike oljeressursene skal bidra til å redusere fattigdom og posisjonere Brasil som en pålitelig internasjonal handelspartner.


- Vi er kjent med at selskapet nå styrker sitt antikorrupsjonsarbeid med solid kompetanse, kommenterer Nistad.
Hun understreker at ingen av de norske aktørene har vært under mistanke så langt.


«NORSK-BRASILIANSK» 
Kanskje kan det være gunstig rent økonomisk, for Petrobras om Sete Brasilprosjektet går i vasken. Men politisk er det uspiselig. Arne Christian Haukeland, DNBs direktør i Brasil, tror det nå er landets president Dilma Rousseff, den nye Petrobrasledelsen og de statlige bankene som sitter med nøkkelen. Spørsmålet er om de tør å la Sete Brasil gå over ende.

- Brasil er et land som er god på å finne løsninger på kriser. Dette er en kompleks situasjon der mange ulike aktører har blitt trukket inn, og det har blitt en snøball som er på full fart til å skade brasiliansk økonomi. For norske selskaper som har finansiell ryggrad og evner å ha et langsiktig perspektiv, kommer det til å stilne etter stormen. Og ofte kommer det noe godt ut av kriser, sier Haukeland. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar